spacer
Saujanya books, indian books, books from india, tibetan books, tibetan texts, tibetan pecha, tibetan pechas, book store, bookstore, book shop, bookshop, book india, buy books online, online book store, online bookstore, buy books, books online, india book store, book from india, book shop india, bookshop in India, book seller in India, indian book store, online bookshop, wholesale book sellers, discount books store, indian authors books, online book store india, discount book seller, all subjects books, books from india, book publisher in india, online discount books, indian book seller, india books, book shopping, book distributor in India, wholesale book distributor
leftBar
rightBar
leftBar
rightBar
leftBar
rightBar
leftBar
rightBar
leftBar
rightBar
leftBar
rightBar
leftBar
rightBar

Welcome to www.saujanyabooks.com

spacer
 view Items
Total Title : 0
spacer
Sign In | Recommend Site
spacer
boxsearch
spacer
   
spacer
   
spacer
  Advanced Search
spacer
spacer
spacer
spacer
 
cards
spacer
 
Check List > Sanskrit Texts   Displaying 301 - 559
559 Records Found.  
Page 2 of 2
     
301. Paribhasendusekhara of Nagojibhatta (Text, English translation and notes) / Kielhorn, F. (Ed.)
302. Paryavarana-sahasrasrotasvini: Environmental Ecstasy in Sanskrit Literature / Kulshreshtha, Sushma; Shukla, Lakshmi & Kulshreshtha, Abha
303. Pashupakshivicintanam (Khandakavyam) by Harinarayan Dikshit
304. Patanjal Yoga Sutra - Patanjal Yogasutram: Bhojdevkrit Rajmartandvrittisametam: Dhareshwarbhoj, Tadgranth, Tanmatsamiksha, Patanjalsidhantadi Vivaranatmikya Bhumikaya, commentary in Hindi by Amardhari Singh / Bhattacharya, Ramshankar (Dr.) (Ed.)
305. Patanjala Yogadarsanam with Bhasya of Vyasadeva alongwith commentary of Bhojadeva, Translated into Hindi by Swami Vigyanashramji / Shastri, Jagdish (Ed.)
306. Patanjalayogadarsana of Maharsi Patanjali Alsong with Vyasabhasya Edited with 'Yogasiddhi' Hindi Commentary / Shrivastava, Suresh Chandra (Dr.)
307. Patanjali's Vyakarana Mahabhasya with Kaiyata's Pradipa & Nagojibhatta's Uddyota and Bhattoji Diksita's Sabdakaustubha (With the Commentary Abhinava Rajalaksmi) by Acharya Guruprasad Shastri; 6 Volumes
308. Patanjalyogadarsanam with Tattvavaisaradi of Vachaspatimisra Yogavartika of Vijnanabhiksa and Vyasabhasya (Sanskrit only) / Misra, Shri Narayana (Ed.)
309. Patanjalyogadarsanam: with Tattvavaisharadisanvalita Vyasabhasya (in Sanskrit only) / Bhattacharya, Shri Ram Shankar (Ed.)
310. Paurohitya Karmapaddhati (Sanskrit text with Hindi translation) / Sharma, Acharya Dev Narayan
311. Perception the Pratyaksa Khanda of the Tattvacintamani (with introduction, Sanskrit text, translation and explanation) 2 Volumes / Bhatta, V.P.
312. Poetic Art and Craft of Prof. P.K. Mishra / Mishra, Arun Ranjan & Panda, Tapan Kumar
313. Post-Samkara Dialectics of The Advaita Vedanta / Shastri, A. Bhattacharyya
314. Prabodhacandrodaya of Krsnamisra: Sanskrit Text with English Translation, a Critical Introduction and Index / Nambiar, Sita K. (Tr.)
315. Prakaranapancika of Salikanatha with an Exposition in English / Pandurangi, K.T.
316. The Prakatartha-Vivarana of Anubhutisvarupacarya: Being a commentary on Brahmasutrabhasya of Sankaracarya, 2 Volumes / Chintamani, T.R. (Ed.)
317. Prameyakamala Martanda: A Commentary on Shri Manik Nandi's Pareeksha Mukh Sutra by Shri Prabha Chandra (in Sanskrit)
318. Prasada Mandana of Sutradhara Mandana (Sanskrit text and English translation, with notes and glossory) / Kulkarni, Raghunath Purushottam
319. Pratima Natakam by Mahakavi Bhasa (Descriptive Introduction, Analysis, Hindi translation, Chandrika Hindi commentary, Grammatical commentary with Sanskrit commentary) / Shastri, Rakesh (Dr.)
320. The Praudhamanorama of M.M. Bhattoji Diksita (A Commentary Upon his Siddhanta Kaumudi) with its Gloss called Laghusabdaratna by M.M. Sri Haridiksita (Avyayibhavanta) / Nene, Pandit Gopal Sastri (Ed.)
321. Pravesaka: A Treatise on Sanskrit Grammar by Acyuta Pisaraka (with Hindi translation) / Upreti, T.C. (Ed. & Tr.)
322. Prayag-Mahatmya / Bhoi, Shuk Dev (Prof.)
323. Pre-Gangesa Concept of Lingaparamarsa: With Special Reference to Sasadhara / Panda, Bhagaban
324. Radhacharitam: Mahakavyam / Dixit, Harinarayan (Ed.)
325. Raghuvansamahakavyam, with 'Sanjivni' Sanskrit commentary by Mallinath, anvaya, 'Jyotsna' Hindi commentary by Acarya Srinivas Sharma
326. Rajshekharsurivirchit Prabandhkosh (Sanskrit text with Hindi translation) / Bhardwaj, Pravesh (Dr.) (Ed. & Tr.)
327. The Ramapratapa-Vacanamrta: Complete Works of Pandit Rampratap Shastri; 3 Volumes / Joshi, Rasik Vihari (Ed. & Tr.)
328. Ramayana of Valmiki with the commentaries Tilaka of Rama, Ramayanasiromani of Sivasahaya and Bhusana of Govindaraja, edited by Shastri Shrinivasa Katti Madholaker; 8 Volumes (in Sanskrit only)
329. Ramayana of Valmiki: Sanskrit text with English translation according to M.N. Dutt also includes the index of verses with exhaustive introduction by Dr. Ramashraya Sharma; 4 Volumes / Arya, Ravi Prakash (Rev. & Ed.)
330. Rasagangadhar of Jagannatha, Part 1, Shivanandini Sanskrit-Hindi commentary by Dr. Ramadhar Sharma
331. Rasagangadhara evam Navya-Nyaya Bhasa Pravidhi (Rasa, Guna evam Alankara paryanta) / Giri, Anil Pratap (Dr.)
332. Rasagangadhara: Text with English Translation and Critical Study / Bhanja, Dhananjaya
333. Rasakamedhenu by Vaidya Sricudamani Yadav Trivikramaji Acarya
334. Ratnavali Natika of Harsadeva (Descriptive Introduction, Analysis, Hindi translation, Chandrika Hindi commentary, Grammatical commentary with Sanskrit commentary) / Shastri, Rakesh (Dr.)
335. Recent Researches in Sanskrit Computational Linguistics / Kulkarni, Malhar & Dangarikar, Chaitali (Eds.)
336. Reconstruction of Sankha-Likhita Smrti / Thakar, A.D. (Dr.)
337. Rgveda with Commentaries of Skandasvamin, Udgitha, Venkata-Madhava and Mudgala; 8 Volumes / Vishva Bandhu (Ed.)
338. Rgveda-Pratisakhya of Saunaka: Alongwith Uvvatabhasya: Revised and Translated by Virendra Kumar Verma
339. Rgveda-Samhita: Mandalas 1-10 (Sanskrit text, introduction, notes and index and verses) / Joshi, K.L. (Ed.)
340. The Rigveda Mandala III - A Critical Study of the Sayana Bhasya and Other Interpretations of the Rgveda (3.1.1. to 3.7.3.) / Shukla, Siddh Nath (Dr.)
341. Rigveda Samhita: According to the translation of H.H. Wilson and Bhasya of Sayanacarya, edited and revised with an exhaustive introduction and notes; 4 Volumes (Sanskrit text, English translation & notes) / Arya, Ravi Prakash & Joshi, K.L. (Eds.)
342. The Rtusamhara of Kalidasa / Kale, M.R.
343. Rudrayamalam: Sanskrit text with Umang Hindi commentary (2 Parts) / Khandelwal, S.N.
344. The Sabdajyotsna of Pandit Bhiksharam: A New Sanskrit Grammar / Sharma, Shri Krishan (Ed.)
345. Sagathavagga Samyutta: Division of Discourses with Verses / Tin, U. (Tr.)
346. Sahitya-Darpana / Sahityadarpanah of Visvanatha Kaviraja (in Sanskrit only) / Pandey, Kaushalendra (Ed.)
347. Sahityadarpanam with Eight Commentaries; 4 Volumes / Sharma, Yogeshvar Dutt (Dr.) 'Parashar'
348. Sahityaratnakar Mimamsa by Bhagirathinanda
349. Sahityasiksanam (in Sanskrit only) / Sharma, Arti (Dr.)
350. Sahityoddesah; (Various notes by Yajnesavaramisra and Introduction by Jagadisha Chandra Chatterji) / Shastri, Pt. Sitaram
351. Sajjancharitam / Dikshit, Harinarayana (Dr.)
352. Saktibhasya: A Commentary on the Brahmasutras of Badarayana; 2 Volumes / Bhattacharya, Pancanana Tarkaratna
353. Samarangana Sutradhara of Bhojadeva (Paramara ruler of Dhara): An Ancient Treatise on Architecture (2 Volumes) / Sharma, Sudarshan Kumar (Tr.)
354. The Samaveda: Sanskrit text with English translation by Devi Chand
355. Samaveda-Samhita (Sanskrit text, introduction, notes and index of verses) / Joshi, K.L. (Ed.)
356. Samkhya Aphorisms of Kapila (Sanskrit text with English translation) / Ballantyne, J.R. (Tr.)
357. Samkhya Yogadarsana or Yoga Darsana of Patanjali with the Scholium of Vyasa with The Commertaries-Tattva Vaisardi, Patanjala Rahasya Yoga Vartika and Bhasvati of Vacaspati Misra, Raghavananda Sarasvati, Vijana Bhiksu and Hariharananda Aranya / Sastri, Sri Gosvami Damodara (Ed.)
358. Samkhyakarika of Isvarakrsna: Text, translation and commentary - Yuktidipika by S.S. Suryanarayana Sastri
359. Samkhya-Karika of Isvarakrsna: With 'Samkhyatattva Kaumudi' of Vacaspati Misra; Text with Hindi Translation by Dr. Nigam Sharma
360. Samskrta-Sadhuta: Goodness of Sanskrit: Studies in Honour of Professor Ashok N. Aklujkar / Watanabe, Chikafumi; Desmarais, Michele & Honda, Yoshichika (Eds.)
361. Samveda Samhita (Fully Revised Edition includes Sanskrit text, introduction and notes by Dr. Ravi Prakash Arya) / Griffith, Ralph T.H.
362. Sandilyasutram with the commentary of Swapnesvara, translated by Nandalal Sinha
363. Sangitanarayana: A Seventeenth Century Text on Music and Dance from Orissa; 2 Volumes / Misra, Purusottama
364. Sanskrit Drama: With Special Reference to Prahasana and Vithi / Ramaratnam, S.
365. Sanskrit Education and Literature in Ancient and Medieval Tamil Nadu: An Epigraphical Study / Madhavan, Chithra
366. Sanskrit Grammar / Bhandarkar, R.G.
367. Sanskrit Inscriptions of Tamilnadu: A Literary Study / Madhavan, Charu
368. Sanskrit Inscriptions of Thailand / Shastri, Satya Vrat
369. Sanskrit Inscriptions on Hindu Temples of Late Medieval Calcutta and its Foreign Shrines / Bhattacharyya, A.K.
370. Sanskrit is Fun: A Sanskrit Coursebook for Beginner; 3 Parts / Jessup, Warwick & Jessup, Elena (Eds.)
371. Sanskrit Natako mein Nyaya evam Dandavyavastha (Adhunik Pariprekshya mein) / Ramnivas, Meera (Dr.)
372. Sanskrit Poetics in the Post Modern Scenario / Adat, Dharmaraj
373. A Sanskrit Reader with Notes and Sanskrit-English Vocabulary / Lanman, Charles Rockwell
374. A Sanskrit Reader: Text and Vocabulary and Notes / Lanman, Charles Rockwell
375. Sanskrit Vyakaran Paribhashik Kosh / Kumar, Avanindra & Arya, Dolamani
376. Sanskrit Worterbuch: St. Petersburg Dictionary; 3 Volumes / Bohtlingk, Otto
377. Sanskrit-Nibandha-Ratnavali (University Level: Praudha Prabandha) / Ratate, Janardan Gangadhar & Sharma, Acharya Shakti Dhar
378. Sanskrit-Nibandhsurbhih / Kaur, Paramjeet (Dr.)
379. Sanskrit-Purush Satya Vrat Shastri: Prof. Satyavrat Shastri ka Sanskrit ko Yogdan Vishaya par Aayojit Rashtriya Sangoshthi mein Prastut Shodh-Patravali / Sharma, Kedar Nath (Prof.) (Ed.)
380. Sanskrit-Sahitya Parisheelan / Shukla, Neena (Dr.)
381. Sanskritshodhparijat / Verma, Satyavart
382. Sanskrta-Vanmaya-Vallari by Gangadhar Panda and Pramodini Panda
383. Santakuti Vedic Research Series; Vol.1-21 (in 22 parts) / Vishva Bandhu (Ed.)
384. Santarasa and Abhinavagupta's Philosophy of Aesthetics / Masson, J.L. & Patwardhan, M.V.
385. Saptasatisarasarasvam: Quintessence of Saptasti by N.K. Sundareswaran Kompankulam Vishnu Namputiri
386. Sarada-Tilaka-Tantram of Lakshman (Sanskrit text with Pallavi Hindi commentary) / Khandelwal, S.N.
387. Sarasvatiyam (Prof. Dr. M.V. Joshi Sastipurti Felicitation Volume) / Joshi, R.J. (Ed.)
388. The Sarva Siddhanta Sangraha of Sankaracarya (Sanskrit text with English translation, introduction, notes and glossary) / Rangacarya, M. (Tr.)
389. Sarvadarsana Sangrahah of Madhavacarya (Sanskrit text with English translation) / Cowell, E.B. & Gough, A.E.
390. Sarva-Darsana-Samgraha of Sayana-Madhava (with Commentary in Sanskrit by Vasudev Shastri Abhyankar) / Cowell, E.B. & Gough, A.E. (Trs.)
391. Sarvadarsanasangrahah, Sanskrit text with 'Subodhini' Hindi commentary by Madhav Janardan Ratate
392. The Satapatha Brahmana in the Kanviya Recension; 3 Volumes (bound in one) / Caland, W. (Ed.)
393. The Satapatha-Brahmana: Sanskrit Text with English Translation, Notes and Index; 4 Volumes / Deshpande, Maitreyee
394. Satpatha Brahmanam: With Vedartha-parakasa by Sayanacarya; Edited by Sarva Vidyanidhana Kavindracharya Saraswati; 5 Volumes
395. The Satpathabrahmana: According to the Madhyalina Recension, With the Vedaraprakasa Bhasya of Sayanacarya, Supplemented by the Commentary of Harisvamin; 5 Volumes / Kaul, Madhusudan
396. Satvata-Samhita with commentary by Alasinga Bhatta, edited by Acaryasri Vrajavallabha Dwivedi (2nd Edition)
397. Satya Sudha: A Critical Evaluation of Dr. Satya Vrat Shastri's Creative Works (Thesis Approved for D.Litt. Digree) / Varma, Satya Vrat
398. Satya Vrat Shastri: Glimpses of His Writings / Varma, Satya Vrat
399. Satyavratavanmayasamiksa: A Critique on Satya Vrat Shastri's Writings / Rao, C. Upender (Ed.)
400. Saundaranand Mahakavya of Acarya Asvaghosa (with Tibetan and Hindi translations) / Tripathi, Ram Shankar (Prof.) (Ed.)
401. Sayana's Upodghata to the Taittiriya Samhita and the Rgveda Samhita (Introduction, English Translation of the text and notes) / Bali, Saraswati (Dr.)
402. The Shabdakalpadrum: An Encyclopaedic Dictionary of Sanskrit Words, compiled by Raja Radha Kantadeb, 5 Volumes
403. Shaddarsanasutra Prakarana Sangraha / Padhi, Saroj Kumar & Pandeya, Dheeraj Kumar
404. Shri Ramacharitamanasa of Tulasidasa (Compact Edition): The Holy Lake of the Acts of Rama / Prasad, R.C. (Ed.)
405. Shrigvaldevcharitam:Svopgya Hindi-Anuvaadsahit Mahakavyam by Dr. Harinarayan Dikshit
406. Siddantalesa Sangraha by Srimadappaya Dixit
407. The Siddhanta Kaumudi of Bhattoji Diksita; 2 Volumes (Translated into English) / Vasu, Srisa Chandra (Ed. & Tr.)
408. Siddhantshiromane Goladhyay / Joshi, Kedardutt
409. Silpakalas in Sanskrit Literature / Ghosh, Ila (Dr.)
410. Silparatnakosa of Sthapaka Niranjana Mahapatra: A Glossary of Orissan Temple Architecture (Sanskrit Text, critically edited with English Translation and Illustration) / Baumer, Bettina & Das, Rajendra Prasad (Eds. & Trs.)
411. Silpa-Sastram (English translation with introduction and notes) / Kumar, Pushpendra (Ed.)
412. Sita-Ravana-Samvada-Jhari (Sanskrit text, Sanskrit-bhasya and Hindi translation) / Chaturvedi, Acharya Ramesh (Ed.)
413. Siva Mahapurana: Translated into English by Shanti Lal Nagar (An exhaustive introduction, Sanskrit text, English translation with photographs of archaeological evidence); 3 Volumes
414. Sivastotravali of Utpaladeva: A Mystical Hymn of Kashmir, Exposition by Swami Lakshman Joo (With musical rendering in a CD by Manjula Sundaram) / Kaul, Ashok (Tr. & Ed.)
415. Sixteen Minor Smrtis, Translated into English by Manmatha Nath Dutt (Sanskrit Text, English Translation, Notes and an Introduction), 2 Volumes / Joshi, K.L. (Ed.)
416. Sixty Years of Sanskrit Studies: 1950-2010; 2 Volumes / Tripathi, Radhavallabh (Ed.)
417. The Skandamahapuranam / Sriskandamahapuranam: Dehlisthena Dr. Rajendranath Sharmana pranitaya Bhumikayam Sanithitama Srinagsharansingh sampaditaslokanukramanya cha sahitam; 8 Volumes
418. Slokavartikam of Kumarila Bhatta: With the Commentary 'Nyayaratnakara' of Sri Parthasarathi Misra; Transalated into English from the Commentaries of Sucarita Misra (Prakasika) and Parthasarathi Misra (Nyayaratnakara); 3 Volumes / M.M. Ganganath Jha
419. Smrtimimamsa (in Sanskrit) / Swain, Brajkishore
420. Spandapradipika: A Commentary on the Spandakarika by Bhagavadutpalacarya / Dyczkowski, Mark (Ed.)
421. Sphotasiddhi of Mandana Mishra / Rathore, Usha (Dr.)
422. Srauta Prayascitti Kosah by Dr. Ravindra A. Muley; (in Sanskrit)
423. Srautapadarthanirvachanam: A Dictionary of Sacrificial Terms (in Sanskrit) / Joshi, Vishwanatha Shastri & Agnihotri, Prabhudatta (Eds.)
424. Sri Aitareya Brahmanam Srirgvedasya Aitareyabrahmanam; 2 Volumes / Haug, Martin (Tr.)
425. Sri Kalki Puranam of Maharishi Vedavyasa (Original Sanskrit text, English translation and relevant notes, index of slokas) / Gupta, Pushpa (Dr.) (Ed. & Tr.)
426. Sri Kalki Puranam of Maharishi Vedavyasa (Original Sanskrit text, Hindi translation and relevant notes, index of slokas) / Gupta, Pushpa (Dr.) (Ed. & Tr.)
427. Sri Ram Charit Manas (The Ramayana): Text with translation into Hindi and English / Tulsidas, Goswami
428. Sri Ramapancasati of Ramaparasava / Viswarajan, N.
429. Sri Ramcharit Manas: Text with Roman Translitration
430. Sri Sivamahapuranam: Edited with Siva - Hindi commentary by Dr. Brahmananda Tripathi (2 Volumes)
431. Sri Sukta: Text with Translation and Explanation / Rao, S.K. Ramachandra (Prof.)
432. Sri Tantralokah by Abhinava Gupta, Vols. 1-5 (Sanskrit text with English translation) / Chatterjee, Gautam (Tr.)
433. Sribrahmavaivartapuranam / Brahma-Vaivarta Puranam; 3 Volumes (Text with English translation, notes and index) / Kumar, Pushpendra (Dr.) (Ed.)
434. Srihastamuktavali by Maheswar Neog
435. The Srikara Bhashya, Being the Virasaiva Commentary on the Vedanta-Sutras by Sripati edited by C. Hayavadana Rao; 2 Volumes
436. Srimad Bhagavad Gita (English & Hindi translation with text in Sanskrit & Roman) / Kaushik, Ashok (Ed.)
437. The Srimad Bhagavad Gita with Eleven Sanskrit Commentaries; 3 Volumes (in Sanskrit only) / Sadhale, Shastri Gajanana Shambhu (Ed.)
438. Srimad Bhagavad Gita: With commentary of Sankardnandi Saraswati
439. Srimad Bhagavatam with the text of Sridhar with Visisitaadvaita and Dvaita Readings; 2 Volumes / Krishnacharya, T.R. (Ed.)
440. Srimadanandbodhakrita Shabdanirnayadipikaya: Sampadanam / Prasad, Prabhakar (Dr.)
441. Srimadbhagavad-Gita with Eight Sanskrit Commentaries; 3 Volumes (in Sanskrit only) / Lalluram, Shastri Jivarama; Bakre, Mahadeva Gangadhara & Gokhale, Dinkar Vishnu (Eds.)
442. Srimadbhargavopapuranam (Adhyayana Sampadan) by Dr. Brijesh Kumar Shukla
443. Srimaddevibhagavatapuranam, translated by Rai Bahadur Srischandra; 2 Parts (Sanskrit text with English translation) / Kumar, Pushpendra (Ed.)
444. Srimadvidhyanandiswamivirchit Tattvarthashlokavartikam: Nyaya-vachaspati-swargiya-guruver Gopaldasantevasina Jaina Grantha Uddharak Karyalaya Vyavasthapaken / Manoharlal (Ed.)
445. Sriman Mahabharatam: A new edition mainly based on the South Indian texts, with footnotes and readings; 9 Volumes (in Sanskrit only) / Krishnacharya, T.R. & Vyasacharya, T.R. (Eds.)
446. Sriman Mahabharatam: Accouding to Southern Recension - Based on the South Indian Texts with Footnotes and Readings: 8 Volumes (in Sanskrit only) / Krishnacharya, T.R. & Vyasacharya, T.R. (Eds.)
447. Srimatsyapuranam: Text with Hindi translation, introduction and index; 2 Volumes / Shukla, Sharddha (Dr.)
448. Srisankaracaryacaritam: With Hindi translation by Shiv Narayan Shastri / Nigamabodhatirtha, Svami
449. Srivisnusarman's Pancatantram: The Complete Pancatantra (An Exhaustive Introduction, English Translation with Original Sanskrit Text and Index of Verses) / Jha, Naveen Kumar & Anjana
450. Stories from the Mahabharata: A Sanskrit Coursebook for Intermediate Level, A Sanskrit Language Course (3 Volumes with Free DVD) / Jessup, Warwick & Jessup, Elena
451. A Strinam Dayadhikaravisaye Pracinarvacinavyavasthayostulanatmakamadhyayanam: Comparative Study of Right to Property of Women in Ancient India and Modern Hindu Law; (in Sanskrit) / Sahoo, Lalit Kumar (Dr.)
452. Studies in Campu Literature / Deshpande, C.R.
453. Studies in Kautilya Vocabulary / Sastri, Chatterji Asoke
454. Subhasita-Ratna-Bhandagara or Gems of Sanskrit Poetry, Being a Collection of Witty, Epigrammatic, Instructive and Descriptive Verses (Selected and Arranged) [Sanskrit only] / Parab, Kashinatha Pandurang
455. The Sukraniti: Sukracharyya's System of Morals / Basu, B.D.
456. The Sukranitih (Original Sanskrit Text with Translation into English) / Lal, Krishna (Ed.)
457. Suktiratnahara (in Sanskrit) / Sastri, K. Sambasiva
458. Susruta Samhita of Susruta: With the Nibandhasangraha Commentary of Sri Dalhanacarya and the Nyayacandrika Panjika of Sri Gayadasacharya on Nidanasthana; Edited by Vaidya Jadavaji Trikamji Acharya and the rest by Narayan Ram Acharya "Kavyatirtha"
459. Sutra, Smrti and Sastra (Selected Papers) / Kumar, Shashi Prabha & Vaidya, Uma C. (Eds.)
460. The Suvarna-mala: An Anthology of Witty, Epigrammatic, Philosophical, Devotional, Dialectic, and Descriptive Sanskrit Poems, compiled by Rampratap Shastri; 4 Volumes / Joshi, Rasik Vihari (Tr. & Ed.)
461. Suvrttatilaka of Ksemendra (Text with Sanskrit commentary and English translation) / Sharma, Dipak Kumar
462. The Svacchandatantra with Uddyota of Ksemaraja by Madhusudan Kaul Sastri; 4 Volumes
463. Svacchanda-Tantram with commentary 'Udyota' of Ksemaracarya, edited by Vrajavallabha Dwivedi; 2 Volumes (in Sanskrit)
464. Svadhyayparv: Shastra-Sanskriti-Puranetihas-Sahitya evam Arvacheen Sanskrit Se Sambandh Shodhalekho Ka Sangrah / Rajendramishra, Abhiraj (Prof.)
465. The Taittiriya Upanisad: With the commentaries of Sri Sankaracarya & Sri Suresvaracarya (Translated from the Original Sanskrit into English) / Sastry, Alladi Mahadeva (Tr.)
466. Taittriya-Samhita of Krsna-Yajurveda; 5 Volumes / Deshpande, Maitreyee (Ed.)
467. Tandyamahabrahmana: Belonging to The Sama Veda, with the commentary of Sayanacara, Edited with notes, introduction etc. Vedavisarada, Mimamsakesari by Pandita A. Chinnaswami Sastri and Pandita Pattabhirama Sastri "Mimamsacarya", 2 Volumes
468. Tantrabhidana with Vija-Nighantu and Mudra-Nighantu (in Sanskrit) / Avalon, Arthur & Vidyaratna, Taranatha (Eds.)
469. Tantrasamuccaya: Sri Narayana Commentary Vimarsini by Sankara, edited by T. Ganapati Sastri
470. The Tarkabhasa of Kesavamisra: With commentary of Govardhana and Critical & Explanatory Notes of Shivaram Mahadeo Paranjape / Mishra, Pankaj K. (Dr.) (Ed.)
471. Tarkabhasha of Acharya Sri Keshav Mishra (Descriptive Introduction, Sanskrit text, Padacheda, Hindi translation with Chandrika Hindi commentary) / Shastri, Rakesh (Dr.)
472. Tarkasamgraha of Ananmbhatta: Edited with a complete English translation, introduction, notes and appendices by R.D. Karmarkar and A.B. Gajendragadkar
473. Tarkasamgraha of Annambhatta with Dipika and Nyayabodhini, edited with notes, etc. by Yashwant Vasudev Athalye and an introduction and English translation by Mahadev Rajaram Bodas
474. Tattvabindu: Vacaspatimisra with Tattvavibhavana / Parmesvara, Rsiputra
475. Tattvacintamani of Gangesa Upadhyaya with Aloka of Paksadhara Misra and Darpana of Maharaja Mahesa Thakura; Vol.1: Pramanyavad, edited by Dr. Shridhar Tripathi
476. The Tattvacintamani of Gangesa Upadhyaya with extracts from the commenteries of Shri Mathuranath Tarkavagisha and Shri Jayadeva Mishra; 4 Volumes (in 6 parts)
477. Text of the Mahabharata and the Harivamsa; 5 Volumes
478. Thaideshasya Itihasa: Sanskritischa / History and Culture of Thailand by Radhavallabh Tripathi; (in Sanskrit)
479. The Thirteen Principal Upanisads: An Introduction on Vedanta-Sara (Sanskrit text with English translation and notes) / Seru, S.L. (Prof.)
480. Thirty Minor Upanishads (Sanskrit Text and English Translation) / Aiyar, K. Narayana Swami (Tr.)
481. Tibetan-Sanskrit Dictionary; 16 Volumes / Negi, J.S.
482. Transformation of Poetic Discourse in Rasa and Post-structural Poetics / Rajoriya, Vandana
483. Trilingual Hetuattvopadesa or Jitari: Reconstructed Sanskrit Text Text with the Tibetan Version / Chattopadhyaya, D.C.
484. Trisati: Sanskrit Texts with Hindi Translation / Ramprasad, Pandit
485. Udayasundari Katha of Soddhala: Introduction, Text, English Translation and Annotations / Sharma, Sudarshan Kumar (Dr.)
486. Unadi-Sutras in the Sanskrit Grammatical Tradition / Kanshi Ram
487. Upadesasahasri: Prose and Poetry of Sri Sankaracarya: The Commentary Padayojanika by Sri Ramatirtha with English translation & notes by Swami Jagadananda / Panda, N.C. (Rev. & Ed.)
488. Upanisadvakyamahakosa: Compiled by Sri Gajanan Sambhu Sadhale
489. Updesh Sahasri (Sanskrit text with Hindi translation) / Kaushik, B.D. (Dr.) [Maunibaba]
490. Uttararamacarita (with Malti Sanskrit-Hindi commentary) / Sharma, Ramadhar (Dr.) (Ed. & Comm.)
491. Vacaspativaibhavam (In Felicitation of Prof. Vachaspati Upadhyaya) / Kumar, Shashiprabha
492. Vacaspatyam: A Comprehensive Sanskrit Dictionary, compiled by Sri Taranath Tarka Vachaspati Bhattacharya; 6 Volumes
493. Vadhula Grhyagamavrttirahasyam of Narayana Misra: Critically edited with detailed Introduction and Indices by Braj Bihari Chaubey
494. Vagbhatalankara: Jivanand Vidyasagariya Tika / Joshi, Rekha
495. Vaidikanirvacanakosah / Shastri, Gyan Prakash
496. Vaiyakaranabhusanasara of Sri Kaundabhatta, Edited with 'Prabha' Commentary by Pt. Sri Balakrsna Pancholi with 'Darpana' Commentary by Sri Harivallabha Sastri
497. Vaiyakaranasiddhanta-Kaumudi of Bhattoji Diksita (With Hindi translation) / Kumar, Avanindra
498. Vaiyakaranasiddhanta-Kaumudi of Bhattoji Diksita: With the commentary 'Balamanorama'; 2 Volumes / Chandrashekhar
499. Vakyapadiya: Sphota, Jati and Dravya / Narayanan, Sharda
500. Vakyapadiyam of Bhartrhari: Shambhavi-Laxmi-Vyakhya sanchalit (Brahmakandam) / Pandey, Shambhu Dayal (Dr.)
501. The Valmiki Ramayana; 2 Volumes (in Sanskrit only) / Krishnacharya, T.R. (Ed.)
502. The Valmikiyaramayana / Srimad Valmikiya Ramayanam: With commentaries of Govindaraj, Ramanuj, Tanishloki and Mahesvaratirtha; 7 Volumes
503. Vamana Mahapuranam, Edited and Translated by Omnath Bimali and K.L. Joshi (Sanskrit text, Hindi translation and index of verses)
504. Vamana Purana translated by A Board of Scholars (Sanskrit Text, English Translation, An Exhaustive Introduction, Notes and Index of Verses) / Joshi, K.L. & Bimali, O.N. (Eds.)
505. The Variants of the Root 'To Sleep' in the Mahabharata / Salila, Nayak
506. Vasudevavijayam of Vasudeva / Devi, P. Syamala (Dr.) (Ed.)
507. Vasuki Puranam (Critical Study) / Shastri, Ananat Kumar (Dr.) (Ed.)
508. Vayu Mahapurana: An Exhaustive Introduction, Sanskrit Text, English Translation, Notes & Index of Verses; 2 Volumes / Sharma, Sudarsan Kumar (Tr.)
509. Vedanta Siddhanta Ratnanjali of Nimbarka Sampradaya / Kathiyababa, Swami Dwarakadas (Dr.)
510. Vedantasara of Sadananda: With Sanskrit commentary 'Vidvanmanoranjani' of Ramatirtha and English translation with copious annotions by Colonel G.A. Jacob / Kumar, A. (Ed.)
511. Vedantdarshan (Shribrahamsutra) Dvaitadvaitsidhant; Sanskrit Text with Hindi Translation by Mahant Shriswami Santdasji Brijvidehi
512. Vedic Studies: Language, Texts, Culture, and Philosophy / Hock, Hans Henrich (Ed.)
513. A Vedic Word-Concordance; 15 Volumes (in 16 parts) / Vishva Bandhu
514. Vedicvangmaya-Nirvachankosa by Rup Kishor Shastri
515. Vedvallari: Devtavishyak Tippani Sanhitapath, Padpath, Anvay, Saralarth, Sayan-Bhashya, Spashtikaran, Vyakranatmak, Tippaniyon, Avam Vedic Vyakran Sahit / Gupta, Pushpa (Dr.)
516. Vicaradipa of Bhagavatkavi: A Critical Study: With Critical Edition, Introduction, Translation, Notes / Bhavnagari, Nina (Dr.)
517. The Vidhana Texts: A Study / Kulkarni, Pradnya S.
518. Vidur Niti / Saraswati, Swami Jagdishwaranand
519. Viduranitih (Sanskrit Text, Transliteration, English Translation, An Exhaustive Introduction and Index of Verses) / Rustagi, Urmila (Dr.)
520. Vijnana Bhairava: The Practice of Centring Awareness, commentary of Swami Lakshman Joo (Sanskrit text with English translation)
521. Visistadvaita and Dvaita: A Systematic and Comparative Study of the Two Schools of Vedanta with Special Reference to Some Doctrinal Controversies / Hebbar, B.N.
522. Visnu Mahapuranam: Text with English Translation by M.N. Dutt / Kumar, Pushpendra (Ed.)
523. The Visnu Puranam: A System of Hindu Mythology and Tradition (Sanskrit text and English translation with various notes derived from other texts) / Joshi, K.L. (Ed. & Revised)
524. Visnumahapuranam of Maharsi Vedavyasa: With Sanskrit Commentary 'Atmaprakasa' of Sridharacarya; 2 Volumes / Upreti, Thanesh Chandra (Ed.)
525. Visnusahasranama: Thousand Names of Visnu (Sanskrit text with English translation) / Krishna, S.S. (Ed.)
526. Visnusmrtih or Vaisnava Dharma-Sastra: With An Introduction, Original Sanskrit Texts and Literal Prose English Translation / Joshi, K.L. (Ed.)
527. Vivada Ratnakara: A Treatise on Hindu Law (in Sanskrit only) / Thakura, Chandeswar
528. Viveka Chudamani of Sri Aadhyashankaracharya: Sanskrit Text with Hindi translation by Nand Lal Dashora
529. Vivekananda: Charita-mahakavyasya Samalochanatmakamadhyyanam / Shastri, Shaligram
530. The Voice of Verdict: A Study on Vyavahara-Dharma in Dharmasastra / Swain, Braja Kishore (Prof.) (Dr.)
531. Vridhatrayi: History of Ancient Indian Medical Science (in Sanskrit) / Haldar, Gurupada Sarma
532. Vritta Ratnakara of Kedara Bhatta (Introduction, Analysis, Paraphrase with Chandrika Hindi-Sanskrit commentaries) / Shastri, Rakesh (Dr.)
533. Vyakaran Mahabhashya, edited by Pandit Guru Prasad Shastri; 9 Volumes
534. Vyakarana Across the Ages / Cardona, George
535. Vyakaranaparipracchya - Vyakarana Section (Selected Papers) / Cardona, George & Ogawa, Hideyo (Eds.)
536. Vyakaranashastretihasa (Sanskrit only) / Dahal, Lokmani
537. Vyutpattivadah of Gadadhara Battacarya with Gudharthatattvaloka (in Sanskrit) / Jha, Krityananda (Ed.)
538. Vyutpattivadah of Gadadhara Bhattacarya: Abhedanvaya-Prakaranam: Critical Edition of the Text with Seven Commentaries; Edited with English Introduction by Achyutananda Dash
539. Vyutpattivadah of Gadadhara Bhattacarya: Text with Sunandakhya Hindi Commentary / Mishra, Sachchidanand (Dr.) (Ed. & Comm.)
540. The Wedding of Arjuna and Subhadra: The Kutiyattam Drama Subhadra-Dhananjaya (Text with Vicharatilak Commentary, Introduction, English Translation and Notes) / Unni, N.P. & Sullivan, Bruce M. (Trs.)
541. Word the Sabdakhanda of The Tattvacintamani: With Introduction, Sanskrit Text, Translation & Explanation; Volume 4 (in 2 Parts) / Bhatta, V.P.
542. Yadavabhyudayam of Vedantadesika (With the Commentary of Appayya Diksita) Translation of the text into English by Sri K.R. Padmanabhan Iyangar, 3 Volumes
543. Yajnavalkyasmrti: Translated into English by Manmatha Nath Dutt (Sanskrit text, English translation, notes introduction and index of verses)
544. Yajnavalkyasmrti: With Original Sanskrit Text, Literal Prose English Translation, Introduction and Index of Verses / Joshi, K.L. (Ed.)
545. Yajnavalkya-Smrtih: Text with Commentary Mitaksara of Vijnanesvara and Translation with Notes by M.N. Dutt / Panda, R.K. (Ed.)
546. Yajurveda Samhita: Sanskrit text, English translation and Notes of Ralph T.H. Griffith / Arya, Ravi Prakash (Ed.)
547. The Yajurveda: Sanskrit text with English translation by Devi Chand
548. Yajurveda-Samhita [Adhyayas 1-40] (Sanskrit text, introduction, notes and index of verses) / Joshi, K.L. (Ed.)
549. Yaksagana and Its Sanskrit Sources / Hegde, G.S. (Dr.)
550. Yogaratnasamuccaya of Sundararaja (Critical Edition with Study) / Manju P.M. (Dr.)
551. Yoga-sara-samgraha of Vijnanabhiksu (Sanskrit text with English translation) / Jha, Ganganath (Tr.)
552. Yogasastram of Shree Hemacandracaryapranitam Svopajnavrttivibhusitam; 3 Volumes / Muni Jambuvijaya (Ed.)
553. Yogasiddhantacandrika of Narayanatirtha: A Study / Penna, Madhusudan (Dr.)
554. Yogasutrabhasyavivarana of Sankara: Vivarana Text with English Translation and Critical Notes Alongwith Text and English Translation of Patanali's Yogasutras and Vyassbhasya; 2 Volumes / Rukmani, T.S.
555. Yogasutras of Patanjali with Bhojavrtti called Rajamartanda / Ballantyne, J.R. & Deva, Govind Sastri
556. Yogavasistha of Mahakavi Valmiki with Hindi Translation KUSUMALATA by Dr. Mahaprabhulal Goswami, 5 Volumes
557. The Yogavasistha of Valmiki: With Study, Text, Commentary, Vasisthamaharamayanatatparyaprakasa and Sloka Index; 3 Volumes / Gupta, Kanta (Dr.) (Mrs.)
558. The Yoga-Vasistha of Valmiki; 4 Volumes (Sanskrit text with English translation) / Arya, Ravi Prakash (Ed.)
559. Yuktikalpataru of Sribhojaraja: Sanskrit text with Hindi translation by Dr. Bhagwatilal Rajpurohit

Previous     1 2

 
 
COPYRIGHT © 2001-2023, SAUJANYA BOOKS HOW TO ORDER I PAYMENTS I SITE MAP I FEEDBACK I CONTACT US
Sitemap RSS Feed Sitemap    SAUJANYA BOOKS : 165-E, Kamla Nagar, Delhi - 110007 (INDIA)